1η Αναθεώρηση ΣΔ: EL12 – 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Αρχική σελίδα / 1η Αναθεώρηση ΣΔ: EL12 – 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
 • 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01/06 – Κατάσταση Επιφανειακών ΥΣ

  Κατάσταση Επιφανειακών ΥΣ

 • 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01/07 – Κατάσταση Υπόγειων ΥΣ

  Κατάσταση Υπόγειων ΥΣ

 • 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01/08 – Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα & Τεχνητά Υδατικά Συστήματα

  Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα & Τεχνητά Υδατικά Συστήματα

 • 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01/09 – Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

  Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

 • 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01/10 – Περιβαλλοντικοί Στόχοι

 • 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01/11 – Οικονομική Ανάλυση

  Οικονομική Ανάλυση

 • 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01/12 – Προγράμματα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων

  Προγράμματα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων

 • 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01/13 – Έκθεση Αξιολόγησης

  Έκθεση Αξιολόγησης