Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ – 2η Αναθεώρηση

Αρχική σελίδα / Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ / Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ – 2η Αναθεώρηση

2η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Στον κατάλογο που ακολουθεί θα μπορείτε να επιλέξετε το Υδατικό Διαμέρισμα που σας ενδιαφέρει προκειμένου να δείτε τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 2ης Αναθεώρησης.