Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ – 1η Αναθεώρηση

Αρχική σελίδα / Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ / Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ – 1η Αναθεώρηση

Η 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου. Για το σκοπό αυτό, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ανέπτυξε ειδικές Μεθοδολογίες, ενώ πραγματοποιήθηκε και εκτενής Διαβούλευση επί των παραδοτέων των αντίστοιχων μελετών.

Στον κατάλογο που ακολουθεί θα μπορείτε να επιλέξετε το Υδατικό Διαμέρισμα που σας ενδιαφέρει προκειμένου να δείτε τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 1ης Αναθεώρησης.

Τα τεύχη των ΦΕΚ για την έγκριση της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ είναι τα κάτωθι:

Υδατικό Διαμέρισμα ΦΕΚ
EL 01 – Δυτικής Πελοποννήσου Β 4678/29.12.2017
EL 02 – Βόρειας Πελοποννήσου Β 4665/29.12.2017
EL 03 – Ανατολικής Πελοποννήσου Β 4674/29.12.2017
EL 04 – Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

EL 05 – Ηπείρου

Β 4681/29.12.2017

Β 4664/29.12.2017

EL 06 – Αττικής Β 4672/29.12.2017
EL 07 – Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας Β 4673/29.12.2017
EL 08 – Θεσσαλίας Β 4682/29.12.2017
EL 09 – Δυτικής Μακεδονίας Β 4676/29.12.2017
EL 10 – Κεντρικής Μακεδονίας Β 4675/29.12.2017
EL 11 – Ανατολικής Μακεδονίας Β 4679/29.12.2017
EL 12 – Θράκης Β 4680/29.12.2017
EL 13 – Κρήτης Β 4666/29.12.2017
EL 14 – Νήσων Αιγαίου Β 4677/29.12.2017