Διαδικασία

Διαμόρφωση

Το κάθε Σχέδιο Διαχείρισης θα προκύψει λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικούς παράγοντες:

  • Τις μελέτες/ προτάσεις εμπειρογνωμόνων σχετικών με τα νερά
  • Τις απόψεις όλων των φορέων που σχετίζονται με τα νερά, δηλαδή του συνόλου των πολιτών των τοπικών κοινωνιών κάθε Υδατικού Διαμερίσματος.

Και ενώ οι εμπειρογνώμονες ήδη μελετούν και καταγράφουν τρόπους και μεθόδους για την ορθή διαχείριση των υδάτων της περιοχής, τώρα είναι η ώρα της καταγραφής των απόψεων / προτάσεων / παρατηρήσεων όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Αυτή η διαδικασία ενεργού συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών ή αλλιώς η διαδικασία διαβούλευσης ενθαρρύνεται από την Οδηγία η οποία κρίνει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων απαραίτητη σε όλες τις φάσεις υλοποίησης και αποφασιστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια.

Συμμετοχή

Ως ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να θεωρηθεί ο καθένας από μας στο βαθμό που ο καθένας μας επηρεάζει και επηρεάζεται από την «καλή» κατάσταση των νερών.

Είσαι ενδιαφερόμενος φορέας και μπορείς και πρέπει να λάβεις μέρος στη διαδικασία συλλογής απόψεων για τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων αν:

  • είσαι φορέας λήψης αποφάσεων, έχεις δηλαδή θεσμική αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του νερού (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι)
  • είσαι εμπειρογνώμονας – ειδικός, είσαι δηλαδή επιστήμονας, σύμβουλος εκπροσωπείς εκπαιδευτικό ίδρυμα, Μη Κυβερνητική Οργάνωση ή ειδικό φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • είσαι χρήστης – καταναλωτής νερού, είσαι δηλαδή αγρότης ή ενεργός πολίτης, εκπροσωπείς βιομηχανία, επιχείρηση ή το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό της ύδρευσης,
  • είσαι διαχειριστής, δηλαδή εκπροσωπείς φορέα που έχει ρόλο εφαρμογής στη διαχείριση των υδάτων.

Χρονοδιάγραμμα – ΠΟΤΕ, ΠΩΣ, ΠΟΥ;

Στα αρχεία της Διαβούλευσης διαβάστε και πείτε μας τη γνώμη σας αναφορικά με τα εξής:

στέλνοντας οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σας, ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Επικοινωνίας

Επίσης, παρακολουθείστε τις Ημερίδες Διαβούλευσης και τα Ενημερωτικά Σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες πόλεις της χώρας.