Διαβούλευση – 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ12/Π10 – Περιβαλλοντικοί Στόχοι

Αρχική σελίδα / Διαβούλευση – 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ12/Π10 – Περιβαλλοντικοί Στόχοι

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ‘‘ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ’’ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ