Διαβούλευση – 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ08/Π06 – Τυπο-χαρακτηριστικές Συνθήκες

Αρχική σελίδα / Διαβούλευση – 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ08/Π06 – Τυπο-χαρακτηριστικές Συνθήκες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ, ΤΥΠΟ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ