1η Αναθεώρηση ΣΔ: EL12 – Μελέτη Οργάνωσης της Διαβούλευσης

Αρχική σελίδα / 1η Αναθεώρηση ΣΔ: EL12 – Μελέτη Οργάνωσης της Διαβούλευσης

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ