1η Αναθεώρηση ΣΔ: EL01 – Μεθοδολογία Υδρομορφολογικών Αλλοιώσεων

Αρχική σελίδα / 1η Αναθεώρηση ΣΔ: EL01 – Μεθοδολογία Υδρομορφολογικών Αλλοιώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ