Διαβούλευση 2ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ (EL11) Ανατολικής Μακεδονίας

Αρχική σελίδα / Διαβούλευση / 2η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ - Αρχεία Διαβούλευσης / Διαβούλευση 2ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ (EL11) Ανατολικής Μακεδονίας

 • 2η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ11/Π4.3 - Κατάσταση Υπόγειων ΥΣ

  Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων

 • 2η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ11/Π4.8 - Οικονομική Ανάλυση

  Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος

   

 • 2η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ11/Π2.1 - Μεθοδολογία εξαιρέσεων

  Μεθοδολογία, προδιαγραφές και κριτήρια προσδιορισμού των “εξαιρέσεων” από την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας – Μέρος Α

 • 2η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ11/Π2.4 - Μεθοδολογία ανθρωπογενών πιέσεων

  Επικαιροποιημένη Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα.