Διαβούλευση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ (EL04) – Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Αρχική σελίδα / Διαβούλευση / 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ - Αρχεία Διαβούλευσης / Διαβούλευση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ (EL04) – Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Σημείωση: Η διαδικασία Διαβούλευσης για το Υδατικό Διαμέρισμα ολοκληρώθηκε.

Έκθεση Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης