Διαβούλευση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ (EL01) Δυτικής Πελοποννήσου

Αρχική σελίδα / Διαβούλευση / 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ - Αρχεία Διαβούλευσης / Διαβούλευση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ (EL01) Δυτικής Πελοποννήσου

Σημείωση: Η διαδικασία Διαβούλευσης για το Υδατικό Διαμέρισμα ολοκληρώθηκε.

Έκθεση Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης