Δημιουργός: ypenwfdadmin

Νέος Ιστότοπος για τα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ
06/04/201703/05/2017
Άρθρο

Νέος Ιστότοπος για τα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στο πλαίσιο της 1ης Αναθέωρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ανάπτυξε νέο ιστότοπο. Στη νέα σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης και να συμμετάσχετε στη Διαβούλευση των στοιχείων της 1ης Αναθεώρησης. Επιπρόσθετα, μπορείτε να περιηγηθείτε στη Γεωπύλη για να αναζητήσετε και να κατεβάσετε γεωχωρικά δεδομένα.