Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ – 1η Αναθεώρηση

Αρχική σελίδα / Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ / Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ – 1η Αναθεώρηση

Τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών βάσει της 1ης Αναθεώρησης, καταρτίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου. Για το σκοπό αυτό, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ανέπτυξε ειδικές Μεθοδολογίες, ενώ πραγματοποιείται και εκτενής Διαβούλευση επί των παραδοτέων των αντίστοιχων μελετών.

Στον κατάλογο που ακολουθεί θα μπορείτε να επιλέξετε το Υδατικό Διαμέρισμα που σας ενδιαφέρει προκειμένου να δείτε τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 1ης Αναθεώρησης, όταν αυτά εγκριθούν.

Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου

Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου

Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου

Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου

Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής

Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας

Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας

Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας

Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης

Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης

Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου