Διαβούλευση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ (EL05) – Ηπείρου

Αρχική σελίδα / Διαβούλευση / 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ - Αρχεία Διαβούλευσης / Διαβούλευση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ (EL05) – Ηπείρου

Τα παρακάτω κείμενα τεκμηρίωσης του υπό διαβούλευση Προσχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ θα αναρτώνται σταδιακά με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.