Σχόλια Διαβούλευσης 1ης Αναθεώρησης

 • From Παναγιώτης Καρασταμάτης on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ02/Π09 – Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

  ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΚΟΚΚΩΣΙ ΚΑΤΩ ΑΛΜΥΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  Αίτηση για επικαιροποίηση ως Προστατευόμενης Φυσικής Περιοχής στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Παραλίας Βορείου Πελοποννήσου

  Γεωγραφικές συντεταγμένες : 37”5034 Β 23”0057 Α

  ΥΔ: Εντός Υδατικού Διαμερίσματος 02 (ΥΥΣ Βόρειας Κορινθίας)

  Κατηγορία: Υπόγειο και Λιμναίο Υδατικό Σύστημα

  Περιγραφή: Το Κοκκώσι ανήκει στους υγρότοπους με έκταση μικρότερη των 80 στρεμμάτων και προστατεύεται από τον νόμο Ν.3937/2011. Επίσης προστατεύεται και από την Habitats Directive 92/43/EEC και το Ευρωπαικό Δίκτυο Βιοτόπων Corine διότι περιλαμβάνεται στους σημαντικούς για την πανίδα και την χλωρίδα της περιοχής υγρότοπους.
  Η αρχική έκταση του Yδροβιότοπου ήταν 34 στρέμματα και ύστερα από πιέσεις των ντόπιων κατοίκων (καταπάτηση,μπαζώματα,παράνομα κτίσματα) περιορίστηκε στα 8 στρέμματα περίπου.
  Ο Yδροβιότοπος έχει μια ξεχωριστή σημασία για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και είναι ο μοναδικός στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Κορινθίας. Ο νομός της Κορινθίας είναι ένας άνυδρος νομός, πράγμα το οποίο τονίζει ακόμη περισσότερο την αξία του.
  Ο Yδροβιότοπος γειτνιάζει με την θάλασσα Αλμυρής και δημιουργείται από υφάλμυρα ύδατα που πηγάζουν μέσα από το βουνό του Κατακαλίου και δημιουργούν μικρές λιμνοθάλασσες. Στον υδροβιότοπο διαμένουν σπάνια είδη υδρόβιας πανίδας, ορνιθοπανίδας, χλωρίδας που τελούν υπο προστασία όπως το εξέχως κινδυνεύων ενδημικό ψάρι Aphanius almiriensis (Ζαχαρίας Αλμυρής) που συναντάται σε 2 μέρη παγκοσμίως και το εξέχως κινδυνεύων χέλι Anguilla anguilla (Ευρωπαϊκό χέλι) κατά IUCN 3.1.
  http://www.iucnredlist.org/details/135600/0
  http://www.iucnredlist.org/details/60344/0

  Η ανωτέρω κατάταξη πιθανότατα να του επιτρέπει να ενταχθεί και στο δίκτυο Natura 2000.

  Τύποι οικοτόπων:

  Τύποι Οικοτόπου
  Κωδικός 92/43
  *Παράκτιες λιμνοθάλασσες 1150
  Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 1410
  Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους 4090
  Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 9540
  Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση 8310
  *Οικότοποι που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και το Παράρτημα Ι ως οικότοποι προτεραιότητας

  Όρια Υδροβιότοπου (Γενική Άποψη)
  Όρια Λιμνών Υδροβιότοπου Κοκκώσι
  Υδρόβια Πανίδα: Aphanius almiriensis (Ζαχαρίας Αλμυρής), Anguilla anguilla (Ευρωπαϊκό χέλι),
  Atherina boyeri (Αθερίνα), Actinia equina (Ανεμώνη), Mugil cephalus (Κέφαλος), Palaemon elegans (Γαρίδα).

  Ορνιθοπανίδα: Buteo buteo (Κοινή Γερακίνα), Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς), Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς), Cygnus olor (Βουβόκυκνος), Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα), Cettia cetti (Ψευταηδόνι), Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα), Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη Πάπια),
  Corvus cornix (Σταχτοκουρούνα), Actitis hypoleucos (Ακτίτης), Numenius arquata (Τουρλίδα), Gallinula chloropus (Νερόκοτα), Phalacrocorax carbo (Κορμοράνος), Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας), Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς), Alcedo atthis (Αλκυόνη), Larus michahellis (Ασημόγλαρος Μεσογείου), Sylvia melanocephala (Μαυροτσιροβάκος), Saxicola rubicola (Μαυρολαίμης), Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης), Phylloscopus collybita (Δενδροφυλλοσκόπος), Anthus pratensis (Λιβαδοκελάδα), Emperiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο), Fringilla coelebs (Σπίνος), Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης).

  Χλωρίδα: Allium neapolitanum (Άγριο σκόρδο), Prasium majus (Λαγουδόχορτο), Phlomis fruticosa (Ασφάκα), Trifolium stellatum (Αστερωτό τριφύλλι), Phagnalon rupestre (Φάγναλο), Cistus creticus (Λαδανιά), Nigella damascena (Νιγέλα η δαμασκηνή), Cymbalaria longipes (Κυμβαλαρία), Frankenia hirsuta (Φρανκένια), Euphorbia acanthothamnos (Γαλαστοιβή), Echium plantagineum (Έχιον), Ornithogalum (Ορνιθόγαλο), Muscari (Βολβός), Pistacia lentiscus (Σχίνος), Calicotome villosa (Ασπάλαθος), Chenopodium (Χηνοπόδιο), Juncus acutus (Βούρλο), Sarcocornia perennis (Σαρκοκόρνια), Malcolmia flexuosa (Μαλκόλμια), Tamarix (Αρμυρίκι), Medicago truncatula (Μηδική), Anagallis arvensis (Αναγαλλίς), Inula verbascifolia subsp. Methanea (Ίνουλα), Sedum sediforme (Σέδο), Limonium narbonense (Λιμόνιο), Crithmum maritimum (Κρίταμο), Arisarum vulgare (Λυχναράκι), Heliotropium europaeum (Ηλιοτρόπιο Ευρωπαικό).

  Σπουδαιότητα – Αξίες : Παρά το μικρό της μέγεθος η περιοχή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα, που συγκεντρώνει όλα τα κύρια χαρακτηριστικά ενός τυπικού υγροτόπου. Οι ζώνες
  φυτών και λιμνών προσφέρουν καταφύγιο σε μεταναστευτικά πουλιά και σε υδρόβια όντα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα για την περιοχή.

  Τρωτότητα: Οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οι επισκέπτες με τα σκουπίδια που ρίχνουν (κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες), η παράνομη κατασκήνωση χωρίς τις κατάλληλες υποδομές από τους κατασκηνωτές, η κίνηση στο δρόμο που περνά κοντά από τον υγρότοπο, τα μπαζώματα για κατασκευή γηπέδων, η κατασκευή πάρκινγκ και δρόμων εντός του Υδροβιότοπου, η κατασκευή παράνομων κτιρίων, η παράνομη αλιεία μέσα στις λίμνες για χέλια και η συγκομιδή διαφόρων ειδών που χρησιμεύουν ως δόλωμα είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του και ενδεχομένως στο μέλλον και στην καταστροφή του.
  Με βάση τα παραπάνω ο μικρός αυτός υγρότοπος και τα είδη του κινδυνεύουν να αφανιστούν ανα πάσα στιγμή.

  2017/09/11 at 8:56 pm
 • From ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΔΛΙ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ05/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  Στο τεύχος του Προσχεδίου Διαχείρισης, στον πίνακα 5.26, σελ 126, ετήσια τροφοδοσία και απολήψεις από τα υπόγεια υδατικά συστήματα της υδρολογικής λεκάνης Καλαμά, για το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου, δεν έχει καταγραφεί ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Σύνδεσμος ΟΤΑ, με καθεστώς ΝΠΔΔ) και οι δικές του ετήσιες αντλήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές, ανέρχονται σε περίπου 10.000.000 m3/έτος και προφανώς δημιουργούν λάθος υπολογισμούς ως προς τα ισοζύγια και ενδεχομένως την υπεράντληση, όπως ήδη καταγράφεται, EL0500180, όπου στην ποσότητα άντλησης για ύδρευση πρέπει να προστεθούν επιπλέον των υπαρχόντων 19,7 που αφορούν τη ΔΕΥΑΙ και άλλες απολήψεις,10 εκ ακόμη στην Υδρευση από τις απολήψεις του ΣΥΔΛΙ.
  Στον πίνακα 6.11, σελ 181 και πίνακα 6.12, σελ 185, ο χαρακτηρισμός καλή η ποσοτική κατάσταση του Συστήματος Μιτσικελίου – Βελλάς, ίσως να μην ευσταθεί, λόγω του μη υπολογισμού των 10 εκ κυβικών απολήψεων του ΣΥΔΛΙ. Φέτος 2017, τους μήνες από Ιούνιο που γίνονται καταγραφές, έχει μηδενιστεί η παροχή των Πηγών Τούμπας και πιθανά να είχε συμβεί από αρκετά νωρίτερα σύμφωνα με την εικόνα του υπερχειλιστή της λίμνης Τούμπας και έχει υποβιβαστεί η στάθμη στις παρακείμενες γεωτρήσεις του ΣΥΔΛΙ. Έχουν επίσης υποβιβαστεί σημαντικά οι στάθμες και μειωθεί οι παροχές των υπολοίπων γεωτρήσεων του ΣΥΔΛΙ στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.
  Στο κεφ 7.3, Πάροχοι Ύδρευσης, πίνακας 7.2 ΛΑΠ Καλαμά (EL0512) δεν έχει καταγραφεί ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Σύνδεσμος ΟΤΑ, με καθεστώς ΝΠΔΔ) και προφανώς δεν έχουν ληφθεί στοιχεία από τον ΣΥΔΛΙ για τον υπολογισμό της Ανάκτηση Χρηματοοικονομικού κόστους Ύδρευσης στις ΛΑΠ σελ 193 και του Περιβαλλοντιού κόστους στη συνέχεια.

  Γενικά δεν έχουν ληφθεί στοιχεία στα σχέδια από τον ΣΥΔΛΙ αν και αναφέρεται στο τεύχος 5, Χαρακτηρισμός υπόγειων υδάτων …, σελ 71: Από γεωτρήσεις που βρίσκονται στην άμεση περιοχή τροφοδοσίας της πηγής Κρύας, υδρεύεται ο Δήμος Ιωαννιτών και από γεωτρήσεις που βρίσκονται στην άμεση περιοχή τροφοδοσίας της Πηγής Τούμπα, υδρεύεται ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

  Επικοινωνία

  Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
  (ΣΥΔΛΙ)

  Γιώργος Μπέλλος
  Ηλ/γος Μηχ ΤΕ
  Αν Προιστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

  Δ/νση: Πυρσινέλλα 4
  ΤΚ 45332, Ιωάννινα

  τηλ 2651023057, φαξ 2651034920
  εμαιλ sydlioa@gmail.com

  http://syndesmosydreysis.blogspot.gr/

  2017/09/10 at 9:01 pm
 • From ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΔΛΙ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ05/Π05 – Ανθρωπογενείς Πιέσεις

  Στο τεύχος του παραδοτέου 8, Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και επιπτώσεων, στον πίνακα 4.5.2.1, σελ 182, ετήσια τροφοδοσία και απολήψεις από τα υπόγεια υδατικά συστήματα της υδρολογικής λεκάνης Καλαμά, για το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου, δεν έχει καταγραφεί ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Σύνδεσμος ΟΤΑ, με καθεστώς ΝΠΔΔ) και οι δικές του ετήσιες αντλήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές, ανέρχονται σε περίπου 10.000.000 m3/έτος και προφανώς δημιουργούν λάθος υπολογισμούς ως προς τα ισοζύγια και ενδεχομένως την υπεράντληση όπως ήδη καταγράφεται GR0500180, όπου στην ποσότητα άντλησης για ύδρευση πρέπει να προστεθούν επιπλέον των υπαρχόντων 12,3 που αφορούν τη ΔΕΥΑΙ και άλλες απολήψεις,10 εκ ακόμη στην Υδρευση.
  Ενδεχόμενα επηρρεάζει την παρατήρηση ότι “Δεν σημειώνονται στη λεκάνη του ποταμού Καλαμά προβλήματα υπερεκμετάλλευσης στα υπόγεια υδατικά συστήματα. Αξίζει της μελλοντικής προσοχής το υπόγειο υδατικό σύστημα Μιτσικελίου-Βελλά, το οποίο σήμερα δεν βρίσκεται υπό καθεστώς υπερεκμετάλλευσης ,παρουσιάζει όμως σε κάποια σημεία παρακολούθησης της υπόγειας στάθμης μικρές πτωτικές διαχρονικές τάσεις, που θα πρέπει να προσεχθούν. Η συγκέντρωση μεγάλων απολήψεων στο δυτικό-νοτιοδυτικό όριο του συστήματος θα πρέπει να εξετασθεί στο μέλλον σε συνδυασμό και με τη διασύνδεση του με τη λίμνη Παμβώτιδα.” Φέτος 2017, τους μήνες από Ιούνιο που γίνονται καταγραφές έχει μηδενιστεί η παροχή των Πηγών Τούμπας και πιθανά να είχε συμβεί από αρκετά νωρίτερα σύμφωνα με την εικόνα του υπερχειλιστή της λίμνης Τούμπας και έχει υποβιβαστεί η στάθμη στις παρακείμενες γεωτρήσεις του ΣΥΔΛΙ.
  Γενικά δεν έχουν ληφθεί στοιχεία στα σχέδια από τον ΣΥΔΛΙ αν και αναφέρεται στο τεύχος 10, αξιολόγιση κατάστασης υπόγειων υδάτων, σελ 177, απολήψεις από τις πηγές Κρύας, Τούμπας και τεύχος 5, χαρακτηρισμός υπόγειων υδάτων, σελ 71, Από γεωτρήσεις που βρίσκονται στην άμεση περιοχή τροφοδοσίας της πηγής Κρύας, υδρεύεται ο Δήμος Ιωαννιτών και από γεωτρήσεις που βρίσκονται στην άμεση περιοχή τροφοδοσίας της Πηγής Τούμπα, υδρεύεται ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

  Επικοινωνία

  Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
  (ΣΥΔΛΙ)

  Γιώργος Μπέλλος
  Ηλ/γος Μηχ ΤΕ
  Αν Προιστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

  Δ/νση: Πυρσινέλλα 4
  ΤΚ 45332, Ιωάννινα

  τηλ 2651023057, φαξ 2651034920
  εμαιλ sydlioa@gmail.com

  http://syndesmosydreysis.blogspot.gr/

  2017/09/10 at 8:36 pm
 • From ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΔΛΙ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ05/Π11 – Οικονομική Ανάλυση

  Στο τεύχος του παραδοτέου 3, στον πίνακα 3.3-2, σελ 24, στην άντληση νερού ύδρευσης από Δήμους – ΔΕΥΑ για το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου, δεν έχει καταγραφεί ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Σύνδεσμος ΟΤΑ, με καθεστώς ΝΠΔΔ) και οι δικές του ετήσιες αντλήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές, ανέρχονται σε περίπου 10.000.000 m3/έτος και προφανώς δημιουργούν λάθος υπολογισμούς ως προς τα ισοζύγια και ενδεχομένως την υπεράντληση όπως ήδη καταγράφεται στους επόμενους πίνακες 3.3-2, σελ 29, GR0500180, όπου στην ποσότητα άντλησης για ύδρευση πρέπει να προστεθούν εππλέον 10.000.000 και πιθανά και άλλοι πίνακες που μεταφέρουν τα στοιχεία.

  Γενικά δεν έχουν ληφθεί στοιχεία στα σχέδια από τον ΣΥΔΛΙ αν και αναφέρεται στο τεύχος 10, αξιολόγιση κατάστασης υπόγειων υδάτων, σελ 177, απολήψεις από τις πηγές Κρύας, Τούμπας και τεύχος 5, χαρακτηρισμός υπόγειων υδάτων, σελ 71, Από γεωτρήσεις που βρίσκονται στην άμεση περιοχή τροφοδοσίας της πηγής Κρύας, υδρεύεται ο Δήμος Ιωαννιτών και από γεωτρήσεις που βρίσκονται στην άμεση περιοχή τροφοδοσίας της Πηγής Τούμπα, υδρεύεται ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

  Επικοινωνία

  Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
  (ΣΥΔΛΙ)

  Γιώργος Μπέλλος
  Ηλ/γος Μηχ ΤΕ
  Αν Προιστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

  Δ/νση: Πυρσινέλλα 4
  ΤΚ 45332, Ιωάννινα

  τηλ 2651023057, φαξ 2651034920
  εμαιλ sydlioa@gmail.com

  http://syndesmosydreysis.blogspot.gr/

  2017/09/10 at 8:11 pm
 • From ΔΕΥΑ Κω on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ14/Π01 - Αρμόδιες Αρχές

  Η καταγραφή ποτάμιων υδατικών συστημάτων στο υδατικό διαμέρισμα της Κω ειναι σχεδόν μηδενική,μόνο μία καταγραφή.

  2017/08/30 at 12:03 pm
 • From ΔΕΥΑ Κω on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ14/Π14 – Μελέτη Διαβούλευσης

  Στην σελιδα 17 του κειμένου αναφέρεται ως κοινωνικός εταίρος η ΔΕΥΑ Ηρακλειδων που με τον ”Καλλικράτη” ‘εχει ενοποιηθεί με την ΔΕΥΑ Κω

  2017/08/30 at 11:10 am
 • From Ναγκούλης Αθανάσιος on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ10/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  Επειδή νομίζω ότι κάθε αναθεώρηση επικαιροποιεί τα πρωτογενή δεδομένα και τα ενσωματώνει στο νέο σχέδιο, παρατηρώ ότι, από τα στοιχεία που διατίθενται στο προσχέδιο της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Απορροής Ποταμών Κ. Μακεδονίας, σε ότι αφορά τα ΥΥΣ δεν υπάρχει καμία μεταβολή στον ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηρισμό (βλπ. πίνακας 6.45).
  Υπάρχουν στοιχεία και δεδομένα πέραν των παλαιότερων δεδομένων από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 που σήμερα με την αναθεώρηση να τεκμηριώνουν ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή?. Αν πράγματι υπάρχουν αυτά τα δεδομένα τότε γιατί δεν διορθώθηκαν στην 1η αναθεώρηση τα τραγελαφικά λάθη του έγιναν στις οριοθετήσεις των ΥΥΣ και στην ποιοτική και ποσοτική κατάταξη?. Παράδειγμα αναφέρω το EL 1000081 (Υπ. Κάτω ρου Ανθεμούντα) και το EL 1000083 (Υπ. Θέρμης – Ν. Ρυσίου). Ότι αναφέρεται στα δύο αυτά ΥΥΣ είναι ακριβώς το ανάποδο.
  Είναι γνωστό, όχι μόνο στους επιστήμονες αλλά και σε όλους τους χρήστες νερού, ότι στην ευρύτερη περιοχή Ν. Ρυσίου, Καρδίας Ταγαράδων, Σουρωτή που βρίσκονται στο ΥΥΣ EL 1000083 τα νερά λόγω του κρασπεδικού ρήγματος του Ανθεμούντα και της ανόδου των γεωθερμικών ρευστών είναι ιδιαίτερου χημισμού με αυξημένα τα ιόντα Fe, Mn, B, As,Cl, Na και αερίων CO2 & H2S. Σε όλο σχεδόν αυτό το ΥΥΣ μέσα στα ψαμμιτικά πετρώματα υπάρχουν υδροφόρα με αυξημένα χλωριόντα, ιόντα Fe και ιχνοστοιχεία όπως το Β. Λόγω αυτής της ποιότητας υπάρχουν ελάχιστες υδρευτικές και αρδευτικές γεωτρήσεις. Αυτό λοιπόν το ΥΥΣ τόσο στο Σχέδιο Διαχείρισης όσο και στην 1η Αναθεώρηση αυτού χαρακτηρίζεται ποιοτικά καλό.
  Αντίθετα το ΥΥΣ EL 1000081 μέσα στο οποίο υπάρχει πληθώρα υδρευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Θέρμης όπου υδροδοτούνται περίπου 50.000 πληθυσμού αλλά και γεωτρήσεων εμφιάλωσης πόσιμου ύδατος, χαρακτηρίζεται ποιοτικά κακό ενώ η ποιότητα των υπο πίεση υδροφόρων που αντλούνται είναι πολύ καλή τα NO3 δεν υπερβαίνουν τα 15 mg/Lit (ΑΑΤ 50 mg/Lit) και μόνο τα ιόντα Cr είναι κατά τόπους στα 35 μg/Lit (ΑΑΤ 50 μg/Lit) λόγω των οφειολίθων. Διαφοροποιήσεις ποιοτικά παρουσιάζονται μόνο τοπικά στην παράκτια περιοχή, στην περιοχή των Λουτρών Θέρμης με αυξημένα SO4-2 και βόρεια των Ταγαράδων λόγω πλευρικής μετάγγισης των γεωθερμικών ρευστών του ΥΥΣ EL 1000083.
  Παρακαλώ να λάβετε υπόψην σας τις ως άνω παρατηρήσεις. Επισημαίνω ότι ενώ τα ως άνω στοιχεία και δεδομένα ήταν στη διάθεσή σας από την Υδρογεωλογική Μελέτη Λεκάνης Ανθεμούντα (1998) που συμμετείχα ως μελετητής και μνημονεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης εντούτοις δεν αξιολογήθηκαν σωστά τόσο στην οριοθέτησης των ΥΥΣ της περιοχής της Λεκάνης Ανθεμούντα όσο και στον ποιοτικό καθορισμό των ΥΥΣ.
  Με εκτίμηση
  Ναγκούλης Αθανάσιος

  2017/08/08 at 5:18 pm
 • From Ναγκούλης Αθανάσιος on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ10/Π13 - Προσχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ

  Επειδή νομίζω ότι κάθε αναθεώρηση επικαιροποιεί τα πρωτογενή δεδομένα και τα ενσωματώνει στο νέο σχέδιο, παρατηρώ ότι, από τα στοιχεία που διατίθενται στο προσχέδιο της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Απορροής Ποταμών Κ. Μακεδονίας, σε ότι αφορά τα ΥΥΣ δεν υπάρχει καμία μεταβολή στον ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηρισμό (βλπ. πίνακας 6.45).
  Υπάρχουν στοιχεία και δεδομένα πέραν των παλαιότερων δεδομένων από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 που σήμερα με την αναθεώρηση να τεκμηριώνουν ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή?. Αν πράγματι υπάρχουν αυτά τα δεδομένα τότε γιατί δεν διορθώθηκαν στην 1η αναθεώρηση τα τραγελαφικά λάθη του έγιναν στις οριοθετήσεις των ΥΥΣ και στην ποιοτική και ποσοτική κατάταξη?. Παράδειγμα αναφέρω το EL 1000081 (Υπ. Κάτω ρου Ανθεμούντα) και το EL 1000083 (Υπ. Θέρμης – Ν. Ρυσίου). Ότι αναφέρεται στα δύο αυτά ΥΥΣ είναι ακριβώς το ανάποδο.
  Είναι γνωστό, όχι μόνο στους επιστήμονες αλλά και σε όλους τους χρήστες νερού, ότι στην ευρύτερη περιοχή Ν. Ρυσίου, Καρδίας Ταγαράδων, Σουρωτή που βρίσκονται στο ΥΥΣ EL 1000083 τα νερά λόγω του κρασπεδικού ρήγματος του Ανθεμούντα και της ανόδου των γεωθερμικών ρευστών είναι ιδιαίτερου χημισμού με αυξημένα τα ιόντα Fe, Mn, B, As,Cl, Na και αερίων CO2 & H2S. Σε όλο σχεδόν αυτό το ΥΥΣ μέσα στα ψαμμιτικά πετρώματα υπάρχουν υδροφόρα με αυξημένα χλωριόντα, ιόντα Fe και ιχνοστοιχεία όπως το Β. Λόγω αυτής της ποιότητας υπάρχουν ελάχιστες υδρευτικές και αρδευτικές γεωτρήσεις. Αυτό λοιπόν το ΥΥΣ τόσο στο Σχέδιο Διαχείρισης όσο και στην 1η Αναθεώρηση αυτού χαρακτηρίζεται ποιοτικά καλό.
  Αντίθετα το ΥΥΣ EL 1000081 μέσα στο οποίο υπάρχει πληθώρα υδρευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Θέρμης όπου υδροδοτούνται περίπου 50.000 πληθυσμού αλλά και γεωτρήσεων εμφιάλωσης πόσιμου ύδατος, χαρακτηρίζεται ποιοτικά κακό ενώ η ποιότητα των υπο πίεση υδροφόρων που αντλούνται είναι πολύ καλή τα NO3 δεν υπερβαίνουν τα 15 mg/Lit (ΑΑΤ 50 mg/Lit) και μόνο τα ιόντα Cr είναι κατά τόπους στα 35 μg/Lit (ΑΑΤ 50 μg/Lit) λόγω των οφειολίθων. Διαφοροποιήσεις ποιοτικά παρουσιάζονται μόνο τοπικά στην παράκτια περιοχή, στην περιοχή των Λουτρών Θέρμης με αυξημένα SO4-2 και βόρεια των Ταγαράδων λόγω πλευρικής μετάγγισης των γεωθερμικών ρευστών του ΥΥΣ EL 1000083.
  Παρακαλώ να λάβετε υπόψην σας τις ως άνω παρατηρήσεις. Επισημαίνω ότι ενώ τα ως άνω στοιχεία και δεδομένα ήταν στη διάθεσή σας από την Υδρογεωλογική Μελέτη Λεκάνης Ανθεμούντα (1998) που συμμετείχα ως μελετητής και μνημονεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης εντούτοις δεν αξιολογήθηκαν σωστά τόσο στην οριοθέτησης των ΥΥΣ της περιοχής της Λεκάνης Ανθεμούντα όσο και στον ποιοτικό καθορισμό των ΥΥΣ.
  Με εκτίμηση
  Ναγκούλης Αθανάσιος
  Γεωλόγος Μελετητής

  2017/07/29 at 9:36 am
 • From ΕΛΕΝΗ ΑΝΣΟΥΡΑ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ07/Π09 – Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

  Η εταιρεία ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διατηρεί τις εγκαταστάσεις της στην παραλιακή ζώνη του οικισμού των Ψαχνών, επί του 3.5ου Km της επαρχιακής οδού Ψαχνών – Νεροτριβιών. Το εργοστάσιο λειτουργεί από το 1979. Το δυτικό όριο του γηπέδου συνιστά η ακτογραμμή του φυσικού λιμένα των Ψαχνών. Νότια της εγκατάστασης σε απόσταση περί τα 300 m βρίσκονται οι εκβολές του Μεσάπιου Ποταμού.
  Ο χαρακτήρας της περιοχής είναι κυρίως βιομηχανικός και αγροτικός.
  Η παραγωγική διαδικασία της δραστηριότητας περιλαμβάνει την επεξεργασία 180.000 τόνων σογιοσπόρου ετησίως προς παραγωγή 144.000 τόνων σογιαλεύρου και 36.000 τόνων ακατέργαστου σογιελαίου καθώς και την επεξεργασία 30.000 τόνων ηλιοσπόρου ετησίως προς παραγωγή 17.400 τόνων ηλιαλεύρου και 12.600 τόνων ακατέργαστου ηλιελαίου.
  Σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, είναι εγκεκριμένη η υπεδάφια διάθεση των υγρών αποβλήτων σε συνολική εδαφική έκταση 5200 m2 καθώς και μέσω ποτίσματος ευκαλύπτων & γκαζόν σε συνολική έκταση 6700 m2.
  Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1004/Β/2013), η δραστηριότητα χωροθετείται επί του υπόγειου υδατικού συστήματος (ΥΥΣ) Πολιτικών – Ψαχνών GR0700300. Ο υδροφορέας είναι πολυσχιδής (καρστικός, ρωγματικός & κοκκώδης) και η έκτασή του ανέρχεται σε 382 km2. Στην περιοχή της δραστηριότητας ο υδροφορέας είναι κοκκώδης.
  Κατά τον έλεγχο του τεύχους «1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07) Ενδιάμεση Φάση 1, Παραδοτέο Π9: Επικαιροποίηση Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών – Απρίλιος 2017», από στελέχη της εταιρείας μας διαπιστώσαμε ότι στον Πίνακα 6-1, του κεφαλαίου 6 του Μητρώου προστατευόμενων περιοχών της Λεκάνης Απορροής Ευβοίας, αναφέρονται 5 υδατικά συστήματα υδροληψίας τα οποία κατονομάζονται στον Πίνακα 6-2 ως Βασιλικών – Νηλέα, Δίρφυος, Σέτας, Χαλκίδας – Ερέτριας και Όχης. Το υπόγειο υδατικό σώμα Πολιτικών – Ψαχνών με κωδικό EL0700300, το οποίο ταυτίζεται με αυτό που υφίσταται στο ισχύον ΣΔΛΑΠ με κωδικό GR0700300 δεν χαρακτηρίζεται ως υδατικό σύστημα υδροληψίας και δεν κατονομάζεται στον Πίνακα 6-2.
  Εν τούτοις στο Σχήμα 6-1 που ακολουθεί, προφανώς εκ παραδρομής, το εν λόγω υπόγειο υδατικό σώμα απεικονίζεται ως προστατευόμενη περιοχή πόσιμου ύδατος της ΛΑΠ Εύβοιας.
  Παρακαλούμε για την διόρθωση του Σχήματος 6-1 και την διευκρίνιση προς την εταιρεία μας σχετικά με την ορθότητα του Πίνακα 6-2 ή του Σχήματος 6-1.
  Σε περίπτωση που το Σχήμα 6-1 θεωρείται ορθό, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
  Βάσει των στοιχείων του ΣΔΛΑΠ, θεωρούμε ιδιαιτέρως αντιφατικό το γεγονός ότι το ανωτέρω ΥΥΣ (με κωδικό GR0700300), στο οποίο βρίσκεται η θέση της δραστηριότητας, είναι χαρακτηρισμένο ως ζώνη προστασίας πόσιμου ύδατος ενώ:
  • Το ΥΥΣ βρίσκεται σε κακή χημική κατάσταση.
  • Βρίσκεται εντός ζώνης υφαλμύρινσης (παρ. 8.2. του ΣΔΛΑΠ) καθώς το σύστημα βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία με την θάλασσα, γεγονός που καθιστά τις παράκτιες μάζες του επιδεκτικές σε υφαλμύρωση. Ενδείξεις υφαλμύρωσης καταγράφονται ήδη στο νερό της προσχωματικής υδροφορίας και ιδιαίτερα στις περιοχές Ψαχνών και Νέας Αρτάκης.
  • Το νερό της προσχωματικής υδροφορίας παρουσιάζεται γενικά βεβαρημένο λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων νιτρικών αλλά και βαρέων μετάλλων όπως Fe, Zn, Pb, Al και λιγότερο Mn, Cr, Ni και As, γεγονός που οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, στην έντονη γεωργική δραστηριότητα και στη διάθεση αποβλήτων από τις μεταποιητικές μονάδες.
  • Παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις μαγνησίου που οφείλονται σε φυσικά αίτια λόγω της παρουσίας οφιολιθικών σχηματισμών.
  • Στην περιοχή λειτουργούν τρία ενεργά μεταλλεία εξόρυξης σιδηρονικελίου της εταιρείας ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ, τα δύο από τα οποία, εκτείνονται σε συνολική έκταση 5.470.787m2, εντός της περιοχής ανάπτυξης του εν λόγω Υ.Υ.Σ.
  • Δεν υφίστανται σε απόσταση άνω του 1km υδροληψίες ανθρώπινης κατανάλωσης.
  • Στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνεται ο τεχνητός εμπλουτισμός των παράλιων κοκκώδων υδροφορέων με επεξεργασμένα λύματα της ΕΕΛ Ν. Αρτάκης.
  Συνεπώς στην εν λόγω περιοχή ο υδροφόρος ορίζοντας δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την άντληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, τόσο λόγω της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και λόγω αδυναμίας αναστροφής της κατάστασής του (συμπεριλαμβάνεται και στις εξαιρέσεις του ΣΔΛΑΠ) καθώς οι χρήσεις γης (γεωργία και εξορυκτική δραστηριότητα) δεν επιτρέπουν την βελτίωσή του, ιδιαίτερα στην θέση της δραστηριότητας. Επιπλέον η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας με υπεδάφια διάθεση συμβάλλει στον τεχνητό εμπλουτισμό του κοκκώδους υδροφορέα και στην ανάπτυξη ενός υδραυλικού μετώπου που εμποδίζει την περαιτέρω διείσδυση θαλασσινού νερού στην ενδοχώρα. Η πρακτική αυτή εναρμονίζεται σε κάθε περίπτωση με το μέτρο RBD07_SM14_121.
  Είναι δε, ευνόητο ότι ενώ η ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ προσπαθεί να εναρμονιστεί με την κείμενη νομοθεσία, βρίσκεται αντιμέτωπη με το εξής παράδοξο:
  Να της απαγορεύεται η επί χρόνια εφαρμοζόμενη και εγκεκριμένη υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (ΚΥΑ 145116/2011) σε μία περιοχή όπου δεν υπάρχει δυνατότητα άντλησης νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, αντιθέτως δε, η οποιαδήποτε μορφή υπεδάφιας διάθεσης θα λειτουργούσε ευνοϊκά ως προς τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ΥΥΣ και θα συνέβαλε στην ανάσχεση του μετώπου της υφαλμύρινσης ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο όπου οι αρδεύσεις είναι εντατικές, προκαλώντας τοπικές πιέσεις στην ποσοτική κατάσταση του Υπόγειου Υδατικού Σώματος.
  Με εκτίμηση,
  Για την Σόγια Ελλάς ΑΕ

  2017/06/29 at 10:23 am