Σχόλια Διαβούλευσης 1ης Αναθεώρησης

 • From ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ13/Π18 – ΣΜΠΕ

  ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL 13) σας παραθέτουμε τα παρακάτω, που αφορούν την κατάσταση των υπογείων υδάτων της πεδιάδας του Καστελλίου, της περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε σχέση με τα αναφερόμενα στα εδάφια της παραγράφου 6.2 “Ταξινόμηση της Κατάστασης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων” :
  Σύμφωνα με τον Γεωλογικό Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλο ΜΟΧΟΥ/ κλίμακα 1:50.000, το δυτικό τμήμα της λεκάνης του Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού δομείται από τεταρτογενείς αποθέσεις, νεογενείς αποθέσεις και το ανατολικό τμήμα από καρστικούς ασβεστόλιθους (Τριπόλεως και Πλακώδεις).
  Σε όλη την έκταση της περιοχής αυτής υπάρχει μεγάλος αριθμός διάσπαρτων ενεργών υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων. (βλ. συνημμένη εικόνα Χάρτη). Από τις υδρευτικές γεωτρήσεις υδρεύεται σήμερα το σύνολο σχεδόν των οικισμών της πεδιάδας του Καστελλίου και της ευρύτερης περιοχής, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού. Στην ίδια λεκάνη υπάρχει μεγάλος αριθμός, διάσπαρτων γεωτρήσεων από τις οποίες υδρεύεται σήμερα μεγάλο μέρος της πόλης του Ηρακλείου. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι, τα ποιοτικά στοιχεία του νερού των προαναφερόμενων γεωτρήσεων ύδρευσης βρίσκονται, εντός των προβλεπόμενων ορίων ποσιμότητας. Μπορείτε να λάβετε γνώση των σχετικών στοιχείων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Δήμου Ηρακλείου.
  Επιπλέον στον καρστικό υδροφορέα (ανατολικό τμήμα της προαναφερόμενης λεκάνης) έχει ανορυχθεί σημαντικός αριθμός βαθέων γεωτρήσεων, από τις οποίες υδρεύεται σειρά οικισμών της περιοχής (Καστέλλι, Αρκαλοχώρι, Γεράκι, Λιλιανό, Νιπιδιτό, Παναγιά κ.α.)., και ενεργά εργοστάσια εμφιάλωσης. Το νερό των γεωτρήσεων αυτών, όπως αποδεικνύουν οι χημικές και ποιοτικές αναλύσεις, είναι άριστης ποιότητας. Όσον αφορά μάλιστα την περιεκτικότητα τους σε νιτρικά (ΝΟ3) κυμαίνεται μεταξύ 5 mg/l έως 10 mg/l (όριο 50 mg/l).
  Όσον αφορά την αυξημένη περιεκτικότητα σε νιτρικά (ΝΟ3), το πρόβλημα εντοπίζεται στο νερό ολιγάριθμων μεμονωμένων γεωτρήσεων, που βρίσκονται νοτιοδυτικά της λεκάνης, νοτίως του οικισμού Ρουσοχώρια, πλησίον του οικισμού Αρκαλοχώρι και δυτικά αυτής και νοτίως του οικισμού Θραψανού. Η αυξημένη περιεκτικότητα του νερού σε ΝΟ3 οφείλεται στην υπεράντληση και στα οικιακά και αστικά λύματα. Εξ όσον γνωρίζουμε, οι γεωτρήσεις αυτές έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ ρύπανση από τα οικιακά και αστικά λήμματα αναμένεται να μειωθεί έως εξαλειφθεί, ύστερα από την λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών της περιοχής. Οι βιολογικοί καθαρισμοί του Θραψανού και του Καστελλίου ήδη λειτουργούν, ενώ του Αρκαλοχωρίου τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία.
  Συνημμένα:
  1. Απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. με τις θέσεις των γεωτρήσεων στην πεδιάδα του Καστελλίου, κλίμακα 1:50.000.

  2017/11/01 at 1:50 pm
 • From ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ on Εγκεκριμένα ΣΔ 1ης Αναθεώρησης: ΥΔ13/Π17 - Έντυπο Υλικό

  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL 13) σας παραθέτουμε τα παρακάτω, που αφορούν την κατάσταση των υπογείων υδάτων της πεδιάδας του Καστελλίου, της περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε σχέση με τα αναφερόμενα στα εδάφια της παραγράφου 6.2 “Ταξινόμηση της Κατάστασης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων” :
  Σύμφωνα με τον Γεωλογικό Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλο ΜΟΧΟΥ/ κλίμακα 1:50.000, το δυτικό τμήμα της λεκάνης του Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού δομείται από τεταρτογενείς αποθέσεις, νεογενείς αποθέσεις και το ανατολικό τμήμα από καρστικούς ασβεστόλιθους (Τριπόλεως και Πλακώδεις).
  Σε όλη την έκταση της περιοχής αυτής υπάρχει μεγάλος αριθμός διάσπαρτων ενεργών υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων. (βλ. συνημμένη εικόνα Χάρτη). Από τις υδρευτικές γεωτρήσεις υδρεύεται σήμερα το σύνολο σχεδόν των οικισμών της πεδιάδας του Καστελλίου και της ευρύτερης περιοχής, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού. Στην ίδια λεκάνη υπάρχει μεγάλος αριθμός, διάσπαρτων γεωτρήσεων από τις οποίες υδρεύεται σήμερα μεγάλο μέρος της πόλης του Ηρακλείου. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι, τα ποιοτικά στοιχεία του νερού των προαναφερόμενων γεωτρήσεων ύδρευσης βρίσκονται, εντός των προβλεπόμενων ορίων ποσιμότητας. Μπορείτε να λάβετε γνώση των σχετικών στοιχείων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Δήμου Ηρακλείου.
  Επιπλέον στον καρστικό υδροφορέα (ανατολικό τμήμα της προαναφερόμενης λεκάνης) έχει ανορυχθεί σημαντικός αριθμός βαθέων γεωτρήσεων, από τις οποίες υδρεύεται σειρά οικισμών της περιοχής (Καστέλλι, Αρκαλοχώρι, Γεράκι, Λιλιανό, Νιπιδιτό, Παναγιά κ.α.)., και ενεργά εργοστάσια εμφιάλωσης. Το νερό των γεωτρήσεων αυτών, όπως αποδεικνύουν οι χημικές και ποιοτικές αναλύσεις, είναι άριστης ποιότητας. Όσον αφορά μάλιστα την περιεκτικότητα τους σε νιτρικά (ΝΟ3) κυμαίνεται μεταξύ 5 mg/l έως 10 mg/l (όριο ποσιμότητας: 50 mg/l).
  Όσον αφορά την αυξημένη περιεκτικότητα σε νιτρικά (ΝΟ3), το πρόβλημα εντοπίζεται στο νερό ολιγάριθμων μεμονωμένων γεωτρήσεων, που βρίσκονται νοτιοδυτικά της λεκάνης, νοτίως του οικισμού Ρουσοχώρια, πλησίον του οικισμού Αρκαλοχώρι και δυτικά αυτής και νοτίως του οικισμού Θραψανού. Η αυξημένη περιεκτικότητα του νερού σε ΝΟ3 οφείλεται στην υπεράντληση και στα οικιακά και αστικά λύματα. Εξ όσον γνωρίζουμε, οι γεωτρήσεις αυτές έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ ρύπανση από τα οικιακά και αστικά λύματα αναμένεται να μειωθεί έως εξαλειφθεί, ύστερα από την λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών της περιοχής. Οι βιολογικοί καθαρισμοί του Θραψανού και του Καστελλίου ήδη λειτουργούν, ενώ του Αρκαλοχωρίου τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία.
  Συνημμένα:
  1. Απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ., κλίμακα 1:50.000, με τις θέσεις των γεωτρήσεων στην πεδιάδα του Καστελλίου (λεκάνη Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού).

  2017/10/31 at 2:11 pm
 • From ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ04/Π06 - Τυπο-χαρακτηριστικές Συνθήκες

  Στο προσχέδιο της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) τον Οκτώβριο του 2017, στην παράγραφο 3.4 «Απολήψεις Ύδατος» έχει υπολογιστεί ως υδρευτική απόληψη από την Τεχνική λίμνη Καστρακίου ποσότητα 7,5 hm3 για την ύδρευση της πόλης Αγρινίου. Η ποσότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες διότι από την εμπειρία μας από την μέχρι τώρα χρήση – κατανάλωση του νερού εκτιμούμε ότι η ποσότητα αυτή είναι μεγαλύτερη των 28 hm3. Το γεγονός αυτό οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες:
  1) Η χρήση του νερού στο προσχέδιο έχει υπολογιστεί για τμήμα αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Αγρινίου και όχι για το σύνολο των σημερινών αρμοδιοτήτων της. Αυτό συμβαίνει γιατί η χρήση του νερού από την συγκεκριμένη υδροληψία προορίζεται για τον «Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Αγρινίου και πέριξ Κοινοτήτων εκ λίμνης Καστρακίου». Η ΔΕΥΑ Αγρινίου είναι η αρμόδια Δημοτική Επιχείρηση διαχείρισης του νερού και πλέον στις λειτουργίες της έχει ενσωματώσει όλες τις δραστηριότητες και τα συστήματα που χρησιμοποιεί ο προαναφερθέν Σύνδεσμος. Επιπροσθέτως το 2017 πραγματοποιήθηκε και χωρική επέκταση των αρμοδιοτήτων της σε όλο τον διευρυμένο Δήμο Αγρινίου.
  2) Υπάρχουν απώλειες στο δίκτυο των αγωγών. Το δίκτυο μεταφοράς νερού που ειναι αρκετών χιλιομέτρων, παρόλο που έχει αντικατασταθεί σε κάποια τμήματα του, στο μεγαλύτερο τμήμα του (80 – 90%) είναι παλαιό με πολλά προβλήματα και αστοχίες, οι οποίες δημιουργούνται και από τις διαφορές στις ατμοσφαιρικές πιέσεις σε νέους και παλαιούς αγωγούς. Τονίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη και στον “Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση”, (ΦΕΚ Β’ 174/26-3-1991). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τυχόν απώλειες του δικτύου διανομής υπολογίζονται σε ποσοστό μέχρι 20% σε περίπτωση νέων δικτύων (ηλικίας έως 35 ετών) και μέχρι 40% για τα παλαιότερα (όπως είναι το δίκτυο της ΔΕΥΑ Αγρινίου).
  3) Ο ολοένα αυξανόμενος πληθυσμός. Με βάση τα στοιχεία των απογραφών 1991, 2001, 2011 η περιοχή αρμοδιότητας μας καταγράφει ήδη σημαντική τάση αύξησης, η οποία γίνεται μεγαλύτερη σε βάθος 40ετίας.
  Συναθροίζονται τα παραπάνω θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο στο στάδιο αυτό της διαβούλευσης να επαναπροσδιοριστεί η ποσότητα απόληψης νερού για τον διευρυμένο πλέον Δήμο Αγρινίου.

  2017/10/31 at 12:14 pm
 • From ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ04/Π12 - Προγράμματα Μέτρων

  Ένα ακόμη θέμα που θα θέλαμε να αναδείξουμε είναι αυτό της ενίσχυσης του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής μας Επιχείρησης. Σκοπός και βασικός στόχος της ΔΕΥΑ Αγρινίου είναι η βελτίωση του επιπέδου των παρερχομένων υπηρεσιών που θα οδηγήσει στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του παρεχόμενου νερού, με ταυτόχρονο έλεγχο των διαρροών του δικτύου. Όμως μια τόσο μεγάλης έκτασης περιοχή, με δίκτυο μεγάλης ηλικίας και απαιτήσεις για κάλυψη όλο και αυξανόμενων υδρευτικών αναγκών, μας οδηγούν να αντιμετωπίζουμε έκτατες καταστάσεις κύρια σε περιόδους αιχμής (τόσο τους καλοκαιρινούς μήνες όσο και τους χειμερινούς).
  Τέτοιες δράσεις ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης αναλύονται ως βασικό μέτρο (Μ04Β0301) στο Κεφ 5.2 του προσχεδίου της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04). Οι δρασεις αυτες, σε συνδυασμο με την καταγραφη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των ταμιευτήρων (ΙΤΥΣ) του ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) στην παρ. 2.3 του ίδιου προσχεδίου, θεωρούμε ότι είναι εργαλεία αρωγής στην αξιοποίηση ποσοτήτων νερού από την Τεχνική λίμνη Στράτου μέσω των υφιστάμενων αντλιοστασίων. Οι υδροληψίες αυτές θα είναι συμπληρωματικές και με τον τρόπο αυτό δίνεται λύση, με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο, στο πρόβλημα της εύρεσης εναλλακτικών τρόπων εξασφάλισης πόσιμού νερού κατάλληλης ποιότητας. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι στην χρήση έργου της τεχνιτής λίμνης Στράτου θα πρέπει να συμπληρωθεί και η χρήση ως «συμπληρωματική ύδρευση του διευρυμένου Δήμου Αγρινίου».

  2017/10/31 at 12:12 pm
 • From ΔΕΥΑ Aγρινίου on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ04/Π12 - Προγράμματα Μέτρων

  Ένα ακόμη θέμα που θα θέλαμε να αναδείξουμε είναι αυτό της ενίσχυσης του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής μας Επιχείρησης. Σκοπός και βασικός στόχος της ΔΕΥΑ Αγρινίου είναι η βελτίωση του επιπέδου των παρερχομένων υπηρεσιών που θα οδηγήσει στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του παρεχόμενου νερού, με ταυτόχρονο έλεγχο των διαρροών του δικτύου. Όμως μια τόσο μεγάλης έκτασης περιοχή, με δίκτυο μεγάλης ηλικίας και απαιτήσεις για κάλυψη όλο και αυξανόμενων υδρευτικών αναγκών, μας οδηγούν να αντιμετωπίζουμε έκτατες καταστάσεις κύρια σε περιόδους αιχμής (τόσο τους καλοκαιρινούς μήνες όσο και τους χειμερινούς).
  Τέτοιες δράσεις ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης αναλύονται ως βασικό μέτρο (Μ04Β0301) στο Κεφ 5.2 του προσχεδίου της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04). Οι δρασεις αυτες, σε συνδυασμο με την καταγραφη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των ταμιευτήρων (ΙΤΥΣ) του ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) στην παρ. 2.3 του ίδιου προσχεδίου, θεωρούμε ότι είναι εργαλεία αρωγής στην αξιοποίηση ποσοτήτων νερού από την Τεχνική λίμνη Στράτου μέσω των υφιστάμενων αντλιοστασίων. Οι υδροληψίες αυτές θα είναι συμπληρωματικές και με τον τρόπο αυτό δίνεται λύση, με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο, στο πρόβλημα της εύρεσης εναλλακτικών τρόπων εξασφάλισης πόσιμού νερού κατάλληλης ποιότητας. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι στην χρήση έργου της τεχνιτής λίμνης Στράτου θα πρέπει να συμπληρωθεί και η χρήση ως «συμπληρωματική ύδρευση του διευρυμένου Δήμου Αγρινίου».

  2017/10/31 at 12:10 pm
 • From ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ13/Π18 – ΣΜΠΕ

  ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL 13) σας παραθέτουμε τα παρακάτω, που αφορούν την κατάσταση των υπογείων υδάτων της πεδιάδας του Καστελλίου, της περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε σχέση με τα αναφερόμενα στα εδάφια της παραγράφου 6.2 “Ταξινόμηση της Κατάστασης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων” :
  Σύμφωνα με τον Γεωλογικό Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλο ΜΟΧΟΥ/ κλίμακα 1:50.000, το δυτικό τμήμα της λεκάνης του Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού δομείται από τεταρτογενείς αποθέσεις, νεογενείς αποθέσεις και το ανατολικό τμήμα από καρστικούς ασβεστόλιθους (Τριπόλεως και Πλακώδεις).
  Σε όλη την έκταση της περιοχής αυτής υπάρχει μεγάλος αριθμός διάσπαρτων ενεργών υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων. (βλ. συνημμένη εικόνα Χάρτη). Από τις υδρευτικές γεωτρήσεις υδρεύεται σήμερα το σύνολο σχεδόν των οικισμών της πεδιάδας του Καστελλίου και της ευρύτερης περιοχής, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού. Στην ίδια λεκάνη υπάρχει μεγάλος αριθμός, διάσπαρτων γεωτρήσεων από τις οποίες υδρεύεται σήμερα μεγάλο μέρος της πόλης του Ηρακλείου. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι, τα ποιοτικά στοιχεία του νερού των προαναφερόμενων γεωτρήσεων ύδρευσης βρίσκονται, εντός των προβλεπόμενων ορίων ποσιμότητας. Μπορείτε να λάβετε γνώση των σχετικών στοιχείων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Δήμου Ηρακλείου.
  Επιπλέον στον καρστικό υδροφορέα (ανατολικό τμήμα της προαναφερόμενης λεκάνης) έχει ανορυχθεί σημαντικός αριθμός βαθέων γεωτρήσεων, από τις οποίες υδρεύεται σειρά οικισμών της περιοχής (Καστέλλι, Αρκαλοχώρι, Γεράκι, Λιλιανό, Νιπιδιτό, Παναγιά κ.α.)., και ενεργά εργοστάσια εμφιάλωσης. Το νερό των γεωτρήσεων αυτών, όπως αποδεικνύουν οι χημικές και ποιοτικές αναλύσεις, είναι άριστης ποιότητας. Όσον αφορά μάλιστα την περιεκτικότητα τους σε νιτρικά (ΝΟ3) κυμαίνεται μεταξύ 5 mg/l έως 10 mg/l (όριο 50 mg/l).
  Όσον αφορά την αυξημένη περιεκτικότητα σε νιτρικά (ΝΟ3), το πρόβλημα εντοπίζεται στο νερό ολιγάριθμων μεμονωμένων γεωτρήσεων, που βρίσκονται νοτιοδυτικά της λεκάνης, νοτίως του οικισμού Ρουσοχώρια, πλησίον του οικισμού Αρκαλοχώρι και δυτικά αυτής και νοτίως του οικισμού Θραψανού. Η αυξημένη περιεκτικότητα του νερού σε ΝΟ3 οφείλεται στην υπεράντληση και στα οικιακά και αστικά λύματα. Εξ όσον γνωρίζουμε, οι γεωτρήσεις αυτές έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ ρύπανση από τα οικιακά και αστικά λήμματα αναμένεται να μειωθεί έως εξαλειφθεί, ύστερα από την λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών της περιοχής. Οι βιολογικοί καθαρισμοί του Θραψανού και του Καστελλίου ήδη λειτουργούν, ενώ του Αρκαλοχωρίου τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία.
  Συνημμένα:
  1. Απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. με τις θέσεις των γεωτρήσεων στην πεδιάδα του Καστελλίου, κλίμακα 1:50.000.

  2017/10/31 at 10:48 am
 • From ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ13/Π18 – ΣΜΠΕ

  ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL 13) σας παραθέτουμε τα παρακάτω, που αφορούν την κατάσταση των υπογείων υδάτων της πεδιάδας του Καστελλίου, της περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε σχέση με τα αναφερόμενα στα εδάφια της παραγράφου 6.2 “Ταξινόμηση της Κατάστασης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων” :
  Σύμφωνα με τον Γεωλογικό Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλο ΜΟΧΟΥ/ κλίμακα 1:50.000, το δυτικό τμήμα της λεκάνης του Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού δομείται από τεταρτογενείς αποθέσεις, νεογενείς αποθέσεις και το ανατολικό τμήμα από καρστικούς ασβεστόλιθους (Τριπόλεως και Πλακώδεις).
  Σε όλη την έκταση της περιοχής αυτής υπάρχει μεγάλος αριθμός διάσπαρτων ενεργών υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων. (βλ. συνημμένη εικόνα Χάρτη). Από τις υδρευτικές γεωτρήσεις υδρεύεται σήμερα το σύνολο σχεδόν των οικισμών της πεδιάδας του Καστελλίου και της ευρύτερης περιοχής, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού. Στην ίδια λεκάνη υπάρχει μεγάλος αριθμός, διάσπαρτων γεωτρήσεων από τις οποίες υδρεύεται σήμερα μεγάλο μέρος της πόλης του Ηρακλείου. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι, τα ποιοτικά στοιχεία του νερού των προαναφερόμενων γεωτρήσεων ύδρευσης βρίσκονται, εντός των προβλεπόμενων ορίων ποσιμότητας. Μπορείτε να λάβετε γνώση των σχετικών στοιχείων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Δήμου Ηρακλείου.
  Επιπλέον στον καρστικό υδροφορέα (ανατολικό τμήμα της προαναφερόμενης λεκάνης) έχει ανορυχθεί σημαντικός αριθμός βαθέων γεωτρήσεων, από τις οποίες υδρεύεται σειρά οικισμών της περιοχής (Καστέλλι, Αρκαλοχώρι, Γεράκι, Λιλιανό, Νιπιδιτό, Παναγιά κ.α.)., και ενεργά εργοστάσια εμφιάλωσης. Το νερό των γεωτρήσεων αυτών, όπως αποδεικνύουν οι χημικές και ποιοτικές αναλύσεις, είναι άριστης ποιότητας. Όσον αφορά μάλιστα την περιεκτικότητα τους σε νιτρικά (ΝΟ3) κυμαίνεται μεταξύ 5 mg/l έως 10 mg/l (όριο 50 mg/l).
  Όσον αφορά την αυξημένη περιεκτικότητα σε νιτρικά (ΝΟ3), το πρόβλημα εντοπίζεται στο νερό ολιγάριθμων μεμονωμένων γεωτρήσεων, που βρίσκονται νοτιοδυτικά της λεκάνης, νοτίως του οικισμού Ρουσοχώρια, πλησίον του οικισμού Αρκαλοχώρι και δυτικά αυτής και νοτίως του οικισμού Θραψανού. Η αυξημένη περιεκτικότητα του νερού σε ΝΟ3 οφείλεται στην υπεράντληση και στα οικιακά και αστικά λύματα. Εξ όσον γνωρίζουμε, οι γεωτρήσεις αυτές έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ ρύπανση από τα οικιακά και αστικά λήμματα αναμένεται να μειωθεί έως εξαλειφθεί, ύστερα από την λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών της περιοχής. Οι βιολογικοί καθαρισμοί του Θραψανού και του Καστελλίου ήδη λειτουργούν, ενώ του Αρκαλοχωρίου τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία.
  Συνημμένα:
  1. Απόσπασμα χάρτη με τις θέσεις των γεωτρήσεων στην πεδιάδα του Καστελλίου, κλίμακα 1:50.000.

  2017/10/31 at 10:46 am
 • From ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ13/Π07 – Κατάσταση Υπόγειων ΥΣ

  ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL 13) σας παραθέτουμε τα παρακάτω, που αφορούν την κατάσταση των υπογείων υδάτων της πεδιάδας του Καστελλίου, της περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε σχέση με τα αναφερόμενα στα εδάφια της παραγράφου 6.2 “Ταξινόμηση της Κατάστασης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων” :
  Σύμφωνα με τον Γεωλογικό Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλο ΜΟΧΟΥ/ κλίμακα 1:50.000, το δυτικό τμήμα της λεκάνης του Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού δομείται από τεταρτογενείς αποθέσεις, νεογενείς αποθέσεις και το ανατολικό τμήμα από καρστικούς ασβεστόλιθους (Τριπόλεως και Πλακώδεις).
  Σε όλη την έκταση της περιοχής αυτής υπάρχει μεγάλος αριθμός διάσπαρτων ενεργών υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων. (βλ. συνημμένη εικόνα Χάρτη). Από τις υδρευτικές γεωτρήσεις υδρεύεται σήμερα το σύνολο σχεδόν των οικισμών της πεδιάδας του Καστελλίου και της ευρύτερης περιοχής, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού. Στην ίδια λεκάνη υπάρχει μεγάλος αριθμός, διάσπαρτων γεωτρήσεων από τις οποίες υδρεύεται σήμερα μεγάλο μέρος της πόλης του Ηρακλείου. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι, τα ποιοτικά στοιχεία του νερού των προαναφερόμενων γεωτρήσεων ύδρευσης βρίσκονται, εντός των προβλεπόμενων ορίων ποσιμότητας. Μπορείτε να λάβετε γνώση των σχετικών στοιχείων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Δήμου Ηρακλείου.
  Επιπλέον στον καρστικό υδροφορέα (ανατολικό τμήμα της προαναφερόμενης λεκάνης) έχει ανορυχθεί σημαντικός αριθμός βαθέων γεωτρήσεων, από τις οποίες υδρεύεται σειρά οικισμών της περιοχής (Καστέλλι, Αρκαλοχώρι, Γεράκι, Λιλιανό, Νιπιδιτό, Παναγιά κ.α.)., και ενεργά εργοστάσια εμφιάλωσης. Το νερό των γεωτρήσεων αυτών, όπως αποδεικνύουν οι χημικές και ποιοτικές αναλύσεις, είναι άριστης ποιότητας. Όσον αφορά μάλιστα την περιεκτικότητα τους σε νιτρικά (ΝΟ3) κυμαίνεται μεταξύ 5 mg/l έως 10 mg/l (όριο 50 mg/l).
  Όσον αφορά την αυξημένη περιεκτικότητα σε νιτρικά (ΝΟ3), το πρόβλημα εντοπίζεται στο νερό ολιγάριθμων μεμονωμένων γεωτρήσεων, που βρίσκονται νοτιοδυτικά της λεκάνης, νοτίως του οικισμού Ρουσοχώρια, πλησίον του οικισμού Αρκαλοχώρι και δυτικά αυτής και νοτίως του οικισμού Θραψανού. Η αυξημένη περιεκτικότητα του νερού σε ΝΟ3 οφείλεται στην υπεράντληση και στα οικιακά και αστικά λύματα. Εξ όσον γνωρίζουμε, οι γεωτρήσεις αυτές έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ ρύπανση από τα οικιακά και αστικά λήμματα αναμένεται να μειωθεί έως εξαλειφθεί, ύστερα από την λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών της περιοχής. Οι βιολογικοί καθαρισμοί του Θραψανού και του Καστελλίου ήδη λειτουργούν, ενώ του Αρκαλοχωρίου τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία.
  Συνημμένα:
  1. Απόσπασμα χάρτη με τις θέσεις των γεωτρήσεων στην πεδιάδα του Καστελλίου, κλίμακα 1:50.000.

  2017/10/31 at 10:44 am
 • From ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ02/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 30.10.2017
  ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. πρωτ:18131
  Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2
  Τ.Κ.: 20200 Κιάτο
  Τηλ: 2742360118 ΠΡΟΣ:
  FAX: 2742023562 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
  Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  Ειδική Γραμματεία Υδάτων

  ΘΕΜΑ: «1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών».
  __________________________________________________________________________________________________________________
  Σχετικά με την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας, και δη περί των θεμάτων που άπτονται του Υδατικού Διαμερίσματος της Βόρειας Πελοποννήσου, κρίνεται αναγκαίο όπως λάβετε υπ’ όψιν τα εξής:

  Η λίμνη Στυμφαλία:
  Η λίμνη Στυμφαλία είναι περιοχή προστασίας οικοτόπων και ειδών (GR2530002). Περιέχεται στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (L 259) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Special Area of Conservation). Ακόμη, έχει ταξινομηθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Special Protection Area) βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (L 20) και αποτελεί μέρος του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

  Λαμβανομένης υπ’ όψιν της ύψιστης οικολογικής σημασίας που φέρει η λίμνη Στυμφαλία κρίνεται επιτακτική η ανάγκη περί της μνημόνευσης στο υπό αναθεώρηση σχέδιο διαχείρισης της κατά προτεραιότητα απ’ τις λοιπές χρήσεις (ύδρευση, άρδευση) τροφοδοσίας της λίμνης απ’ τα ύδατα των πηγών Στυμφαλίας. Προς τούτο, επιπλέον, απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση της λίμνης Στυμφαλίας και της επιβολής απαγορευτικών μέτρων στους εμπλεκόμενους φορείς κατά την περίπτωση που ελλοχεύουν κίνδυνοι για την ισορροπία της.

  Αρδευτικός Οργανισμός Ασωπού Στυμφαλίας:
  Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3704/1957 Νόμου κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 158/2.5.1956 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» σκοπός του οποίου ορίσθηκε «η προαγωγή της οικονομίας της πεδινής και ορεινής περιφέρειας, δια της αξιοποίησης των πεδινών κλπ εκτάσεων και των εις την περιοχήν της Στυμφαλίας κατακλυζόμενων εκτάσεων, ιδιαιτέρως δε η βελτίωσης και η επέκτασις των αρδεύσεων, δια της ενιαίας διοικήσεως και διαχειρήσεως των υδάτων, της προσφόρου ρυθμίσεως της χρήσεως και κατανομής αυτών, ….» Ακολούθως δε, ο ίδιος ως άνω νόμος όριζε ρητά πως «ο Οργανισμός καθίσταται μοναδικός αρμόδιος όπως διοικεί και διαχειρίζεται:
  Α)Τα πηγαία και λιμνάζοντα ύδατα Στυμφαλίας, του ποταμού Ασωπού, ως και άπαντα εν γένει τα κοινόχρηστα ύδατα δι ων αρδεύονται η δύνανται ν’ αρδευθούν αι κατά την παράγραφο 2 περιφέρεια. (…)»
  Εν συνεχεία, στις 24.4.2013 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/1004 η υπ’ αριθμ. οικ. 391/08.04.2013 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την οποία μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε το σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου, η οποία επεκτείνεται και σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Σικυωνίων (Σικυωνίων, Στυμφαλίας, Φενεού). Στην εν λόγω απόφαση, ως συμπληρωματικό μέτρο αναφέρεται η κατάργηση του «Αρδευτικού Οργανισμού Ασωπού Στυμφαλίας». Επιπλέον δε, στο κεφάλαιο περί των αρμοδίων φορέων διαχείρισης των υδάτων, ουδόλως μνημονεύεται ο προαναφερθείς.
  Παρά το περιεχόμενο του υπό αναθεώρηση σχεδίου διαχείρισης, ο προαναφερόμενος Οργανισμός συνεχίζει να υφίσταται κατέχοντας κυρίαρχο ρόλο στη διαχείριση των υδάτων της Στυμφαλίας. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως στο πλαίσιο εκτέλεσης οιουδήποτε έργου ύδρευσης η αρμόδια υπηρεσία υδάτων, μεταξύ άλλων αιτείται της σύμφωνης γνώμης του ως άνω φορέα. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η με πράξη ρητή κατάργησή του και η σύσταση αντ’ αυτού ενός σύγχρονου φορέα διαχείρισης πηγών ύδρευσης και άρδευσης, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλες τις περιοχές ΝΑΤURA.

  Εν τέλει, συνοψίζοντας, ζητούμε:
  • Τη διασφάλιση σταθερής στάθμης της λίμνης Στυμφαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με την ύπαρξη εντός αυτής ελάχιστης ποσότητας 3 εκατ. m3 ύδατος, έτσι ώστε, να μην επηρεαστεί το οικοσύστημα αυτής.
  • Τη διασφάλιση 3 εκατ. m3 ύδατος/έτος για την υδροδότηση του Δήμου Σικυωνίων.
  • Την ορθολογική χορήγηση αδειών γεωτρήσεων από τη λίμνη Στυμφαλία μέχρι την παραλιακή ζώνη του Κιάτου. Απαραίτητη κρίνεται η σαφής κι ενδελεχής προγενέστερη γνώση των υδατικών δυνατοτήτων της περιοχής και η χορήγηση νέων αδειών με αυστηρότατα κριτήρια, μεταξύ των οποίων και η δεσμευτική γνώμη του οικείου Δήμου.
  • Τη διασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων ύδατος για τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Σικυωνίων, ήτοι 43.500 στρεμμάτων.
  • Την αξιοποίηση της λεκάνης Φενεού καθώς και των αποχετευτικών στραγγιστικών ζωνών Δ,ΣΥ για τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργειών της δημοτικής ενότητας Φενεού του Δήμου Σικυωνίων.
  • Την άσκηση τακτικού κι αυστηρού ελέγχου στις γεωτρήσεις, τα εμφιαλωτήρια καθώς και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που βρίσκονται στην περιοχή μας προς το σκοπό αποφυγής της εξ αυτών λήψης ποσοτήτων ύδατος πέραν των προβλεπομένων στις σχετικές άδειες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

  2017/10/31 at 8:44 am
 • From Γιάννης Παπαδημητρίου Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στο Συμβούλιο Υδάτων Ηπείρου on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ05/Π18 – ΣΜΠΕ

  Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ν. 3199/2003 άρθρο 6 και ΠΔ /2007, άρθρο 15), η διαδικασία της αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής γίνεται με την καθοριστική εμπλοκή του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων. Ειδικότερα το Συμβούλιο δημοσιοποιεί το Σχέδιο στο κοινό, ώστε αυτό να πληροφορηθεί το περιεχόμενό του και να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση, και στη συνέχεια γνωμοδοτεί πριν από την έγκρισή του. Επίσης συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και εκφράζει τη γνώμη του για κάθε θέμα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, που υποβάλλει σ’ αυτό ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (και κατά το πνεύμα της Οδηγίας 2000/60 θα έπρεπε να υποβάλλει όλα τα σχετικά θέματα, από άδειες χρήσης νερού μέχρι τεχνικά έργα, που επηρεάζουν υδάτινα σώματα, επιφανειακά ή υπόγεια).
  Εκπροσωπώντας 30 περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανελλαδικές και τοπικές, συμμετέχω στο Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με χωρική αρμοδιότητα την Ήπειρο, το οποίο, αν και έχει συγκροτηθεί εδώ και 3 ½ χρόνια, ουδέποτε έχει συνεδριάσει μέχρι σήμερα. Το έλλειμμα δημοκρατίας και διαφάνειας είναι κάτι παραπάνω από φανερό.
  Ακόμα χειρότερα, στην παρούσα διαβούλευση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ ΥΔ Ηπείρου, το βασικό της κείμενο, η 600 σελίδων Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν ήταν προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους πολίτες, καθώς ο σχετικός σύνδεσμος στη σελίδα της διαβούλευσης δεν άνοιγε (σημ. αναρτήθηκε μετά από την παρατήρησή μου στη διάρκεια της ημερίδας), αν και το ανακάλυψα τυχαία στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (!!!), με ημερομηνία ανάρτησης 28 Σεπτεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι έχει παραδοθεί τουλάχιστον πριν από 20 ημέρες από τους μελετητές.
  Υπό τις συνθήκες αυτές θα δώσω κατ’ αρχήν έμφαση στην πολιτική εκτίμηση των κατευθύνσεων της ΣΜΠΕ. Σπεύδω πάντως από την αρχή να δηλώσω ότι, δεδομένης και της ένδειας στοιχείων και αρχείων, που μαστίζει αυτή τη χώρα, εκτιμώ το επίπεδο της εργασίας των μελετητών και συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις μέτρων εκ μέρους τους, ιδιαίτερα αυτές που αμφισβητούνται από εκπροσώπους του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής. Οφείλω όμως να επισημάνω ότι υιοθετούν τις μεθόδους υπεκφυγής, τις οποίες έχει επιλέξει η ελληνική Κυβέρνηση και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Διότι ο πραγματικός στόχος δεν είναι η καθιέρωση ενός αξιόπιστου και συμμετοχικού συστήματος διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά η αποφυγή του προβλήματος της «αιρεσιμότητας», της απειλής δηλαδή να διακοπούν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
  Ειδικότερα οι μέθοδοι αυτές είναι:
  α) Η προσπάθεια για χρονική παράταση μέχρι το 2027 λόγω καθεστώτος «εξαίρεσης» (άρθρο 4 παρ. 4 της Οδηγίας). Υπενθυμίζω κατ’ αρχήν ότι από τα 106 επιφανειακά υδάτινα σώματα της Ηπείρου τα 32 (δηλαδή το 30 %) εμφανίζονται να μην έχουν πιάσει το στόχο της καλής οικολογικής ή/και χημικής κατάστασης ενώ στο 1ο Σχέδιο το ποσοστό αυτό ήταν 14 %. Και η Ελλάδα δεν δικαιούται να επικαλείται έλλειψη στοιχείων, γιατί έχει χρηματοδοτηθεί για να κάνει τις μετρήσεις αυτές. Η ΣΜΠΕ επισημαίνει ότι η έλλειψη πληροφόρησης ή τεχνικοί περιορισμοί μπορούσαν να γίνουν εύκολα δεκτοί ως λόγοι εξαίρεσης κατά την κατάρτιση των σχεδίων αλλά κατά την αναθεώρηση πρέπει πλέον να προτείνονται με μεγάλη φειδώ. Παρ’ όλα αυτά λίγο παρακάτω η ίδια επικαλείται κατά κόρον την αιτιολογία «έλλειψη πληροφοριών» για να ζητήσει για ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τα υδάτινα σώματα καθεστώς εξαίρεσης μέχρι το 2027. Όμως δεν είναι δυνατόν και τα 32, ακόμα και τα ρέματα λχ, να μη μπορούν να αποκατασταθούν μέχρι το 2021, που εκπνέει αυτή η διαχειριστική περίοδος. Ο στόχος είναι σαφής, το πολιτικό σύστημα, κεντρικό και τοπικό, να αποφύγει τις συγκρούσεις και τις ευθύνες του.
  β) Η δεύτερη επιφύλαξη αφορά τα νέα έργα ή δραστηριότητες, τα οποία πλέον δεν περιλαμβάνονται ονομαστικά στο Σχέδιο αλλά μπορεί να συνιστούν τροποποιήσεις του (βάσει του άρθρου 4 παρ. 7 της Οδηγίας). Η περιβόητη «νέα μεθοδολογία», που επεξεργάστηκε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση νέων έργων με σοβαρές επιπτώσεις χωρίς δεσμεύσεις από το Σχέδιο Διαχείρισης. Και αυτή η πρόβλεψη εγκυμονεί κινδύνους ασυδοσίας του πολιτικού συστήματος. Υπενθυμίζω ότι στην Ήπειρο βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων από τις ενδιαφερόμενες μερίδες του κεφαλαίου, περί του οποίου ουδέν διαλαμβάνει το προσχέδιο διαβούλευσης – ούτε καν ένα προτεινόμενο μέτρο για μελέτη ελέγχου των επιπτώσεων αυτής της δραστηριότητας στα υπόγεια νερά.
  γ) Η κατάχρηση του χαρακτηρισμού υδάτινων σωμάτων ως «ιδιαίτερα τροποποιημένων» (ΙΤΥΣ), τα οποία δεν απαιτούν εκπλήρωση του στόχου για «καλή οικολογική κατάσταση» αλλά του χαμηλότερου για «καλό οικολογικό δυναμικό». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λίμνη Παμβώτιδα, την οποία η Μελέτη αντιμετωπίζει ως ΙΤΥΣ. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για την ορθότητα του χαρακτηρισμού, αυτό που όμως είναι σίγουρο, είναι ότι για τις διαρκείς «τροποποιήσεις» της, όπως πρόσφατα η περιβόητη πίστα θαλάσσιου σκι, ευθύνεται το πολιτικό σύστημα της περιοχής, Αντί λοιπόν να μπει ψηλά ο πήχυς και να δεσμευτεί αυτό σε ψηλούς στόχους, του παρέχεται μια ευχέρεια εκπτώσεων και στο περιεχόμενο και κυρίως στο χρόνο, με την πρόβλεψη παράτασης μέχρι το 2027.
  Πέραν αυτών δύο από τα προτεινόμενα μέτρα για την περιοχή των Ιωαννίνων και ειδικότερα α) η μελέτη φέρουσας ικανότητας του ποταμού Λούρου στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής του για την εγκατάσταση ιχθυοτροφείων και β) ο διοικητικός ορισμός της λίμνης Παμβώτιδας και της τάφρου Λαψίστας ως «ευαίσθητων αποδεκτών» λυμάτων, ο οποίος προτεινόταν και από το 1ο Διαχειριστικό Σχέδιο, είναι παραπάνω από απαραίτητα. Επίδικο εξακολουθεί να αποτελεί η απαγόρευση νέων υδρογεωτρήσεων στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, η οποία προβλεπόταν στο 1ο Σχέδιο. Παρά το γεγονός ότι οι μελετητές έχουν μειώσει τη ζώνη της απαγόρευσης στο 1/3 της αρχικής έκτασης, ύστερα από τον διαχωρισμό των υδροφορέων Μιτσικελίου και Βελάς (που προσωπικά δεν είμαι σε θέση να τον αξιολογήσω γεωλογικά), η διάχυτη «αναπτυξιολογία» αδιαφορεί για κάποια συμπτώματα εξάντλησης και διεκδικεί την πλήρη άρση της απαγόρευσης ! Η διατήρηση ακόμη και αυτής της περιορισμένης απαγόρευσης είναι ζωτικής σημασίας και για τα αποθέματα και για τους πολίτες.
  Θα ολοκληρώσω με την έννοια της «πλήρους ανάκτησης κόστους», από την οποία διαπνέεται η Οδηγία 2000/60 και νομοθετήθηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα (ΚΥΑ 135275/22-05-2017). Η συγκεκριμένη ρύθμιση, εξαιρώντας ωστόσο την υδροηλεκτρική χρήση (!), προβλέπει ότι οι πολίτες θα πληρώνουν το συνολικό κόστος του κάθε παρόχου υπηρεσιών ύδρευσης, ακόμη και τις επενδυτικές του αστοχίες, θα φορολογούνται δηλαδή εκ νέου και συνεχώς για τις υποδομές ύδρευσης. Αυτό οδηγεί και στην αύξηση της τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, δηλαδή ακυρώνει στην πράξη την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στο νερό και τον χαρακτήρα του ως φυσικού και κοινωνικού αγαθού, αλλά και σε αυταπάτες περί βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το οικολογικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη αμφισβητεί την εμπορευματοποίηση, στην οποία οδηγεί η «πλήρης ανάκτηση κόστους», και διεκδικεί την εξασφάλιση πόρων για μεγάλες υποδομές μέσα από τη γενική φορολογία.

  2017/10/27 at 10:04 am